psp game pc game psp iso


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?
 
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกลักษณ์ : เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ | ปณิธาน : สร้างคน สร้างชาติ | ปรัชญา : การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • สถานประกอบการสนใจเข้าสู่ระบบติดต่อ 0874151649
" ในวันที่ 20 ถึง 21  มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศได้จัดกิจกรรมโครงการพระพุทธศาสนานำพาชีวิตเป็นสุข โดยนำนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร "
"ประมวลภาพ " การแข่งขันกีฬาสีภายใน  2557 " การแข่งขันกี่ฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
 
"ประมวลภาพ " การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2557 " การแข่งขันการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การซ่อมประกอบเครื่องขยายเสียง  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 
"พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาฯ มหาราช" วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
 
NWM Hot News
บล็อกข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับป ปวช.,ปวส. เทียบโอน
เสาร์, 05 มกราคม 2013
รับสมัครระดับ ปวช.,ปวส. เทียบโอน : สนใจติดต่อ 02 944 4343-4 ต่อ 106... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เสาร์, 05 มกราคม 2013
การรับสมัครระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. และ ม.6... อ่านเพิ่มเติม...