psp game pc game psp iso
คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?
 
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกลักษณ์ : เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ | ปณิธาน : สร้างคน สร้างชาติ | ปรัชญา : การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • สถานประกอบการสนใจเข้าสู่ระบบติดต่อ 0874151649
วันที่ 20 เมษายน 2558 นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กับ บริษัทลุมพินี พรอบเพอร์ตี้ มาเนจเมนตื จำกัด โดยมี นายปิติพงศ์ พงษธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และคุณสุทธิวรรณ เดชแพ รองผู้จัดการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลุมพินี พรอบเพอรืตี้ มาเนจเมนต์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมกับ สถานประกอบการหลายแห่งที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมวิพากษ์และประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง 
 
NWM Hot News
บล็อกข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
รูปภาพ
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
พุธ, 25 มีนาคม 2015
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557... อ่านเพิ่มเติม...
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2013
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับป ปวช.,ปวส. เทียบโอน
เสาร์, 05 มกราคม 2013
รับสมัครระดับ ปวช.,ปวส. เทียบโอน : สนใจติดต่อ 02 944 4343-4 ต่อ 106... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เสาร์, 05 มกราคม 2013
การรับสมัครระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. และ ม.6... อ่านเพิ่มเติม...
+ เว็บไซต์หน่วยงาน