psp game pc game psp iso
คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?
 
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกลักษณ์ : เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ | ปณิธาน : สร้างคน สร้างชาติ | ปรัชญา : การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • สถานประกอบการสนใจเข้าสู่ระบบติดต่อ 0874151649

สมัครเรียนออนไลน์

 
ในวันที่ 15 ก.พ. 2558 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่12 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ โดยสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี และบูรณาการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ของสำนักงาน ปปช. ออกให้บริการประชาชนเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร— ใน กรุงเทพมหานคร
 
" ในวันที่ 20 ถึง 21  มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศได้จัดกิจกรรมโครงการพระพุทธศาสนานำพาชีวิตเป็นสุข โดยนำนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร "
 
NWM Hot News
บล็อกข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับป ปวช.,ปวส. เทียบโอน
เสาร์, 05 มกราคม 2013
รับสมัครระดับ ปวช.,ปวส. เทียบโอน : สนใจติดต่อ 02 944 4343-4 ต่อ 106... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เสาร์, 05 มกราคม 2013
การรับสมัครระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. และ ม.6... อ่านเพิ่มเติม...
+ เว็บไซต์หน่วยงาน