psp game pc game psp iso

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?
 
เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกลักษณ์ : เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ | ปณิธาน : สร้างคน สร้างชาติ | ปรัชญา : การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • สอบถามตรง : 02 9489779

    ./images/easy_slider/regis2557.png

"เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT CENTER ณ โรงเรียน คลองกุ่ม" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT CENTER ณ โรงเรียน คลองกุ่ม โดยมี สก. แมน เจริญวัลย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในงานครั้งนี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ โรงเรียนคลองกุ่ม และเชาบ้านที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
 
"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557" เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมกัน ในพฺิธีนั้นได้มีกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูบุคลลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
 
"ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. (พิเศษ) ว่าที่ ร.ต. จิรายุทธ์ อ่อนศรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ด้านการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ๒๕๕๗  ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 
"วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้รับรางวัลความประพฤติดี วันวิสาขบูชาโลก เมื่อวันที่  22 พ.ค. 2557  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โดยนายณัฐวัฒิ บุญกล้า นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล  ความประพฤติดี วันวิสาขบูชาโลก  สำนักงานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับป ปวช.,ปวส. เทียบโอน
เสาร์, 05 มกราคม 2013
รับสมัครระดับ ปวช.,ปวส. เทียบโอน : สนใจติดต่อ 02 944 4343-4 ต่อ 106... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เสาร์, 05 มกราคม 2013
การรับสมัครระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. และ ม.6... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เอกสารวิจัย : เอกสารเผยแพร่
จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2013
บทความรายงานการวิจัย : เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวด่วน : BoGa