psp game pc game psp iso


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณพึงพอใจกับการบริการข้อมูล บนหน้าเว็บไซต์นี้เพียงใด?
 
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกลักษณ์ : เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา | อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ | ปณิธาน : สร้างคน สร้างชาติ | ปรัชญา : การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
  • กำหนดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม 2557
  • สถานประกอบการสนใจเข้าสู่ระบบติดต่อ 0874151649

 
"โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพในการบริหารและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รุ่นที่2" วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพในการบริหารและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 20-23 สิงหาคม 2557
 
"วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2557 ) " ตรงกับวันอังคาร 12 สิงหาคม 2557 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2557 "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา เนื่องในวโรกาสมหามงคล 82 พรรษา มหาราชินี  ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ
 
"โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพในการบริหารและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รุ่นที่1" วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพในการบริหารและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
 
NWM Hot News
บล็อกข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับป ปวช.,ปวส. เทียบโอน
เสาร์, 05 มกราคม 2013
รับสมัครระดับ ปวช.,ปวส. เทียบโอน : สนใจติดต่อ 02 944 4343-4 ต่อ 106... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อมูลการรับสมัคร/สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เสาร์, 05 มกราคม 2013
การรับสมัครระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. และ ม.6... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวด่วน : BoGa